In ontwikkeling

Wonen in een natuurrijk duinlandschap

Achter de duinen van Monster komt een prachtig nieuw natuurrijk gebied - De Nieuwe Duinvallei. Een unieke locatie - grenzend aan de duinen en dichtbij het strand en de zee - vraagt om een bijzondere invulling. Een voormalig kassengebied verandert de komende jaren in een plek om te wonen, én een plek met ruimte voor planten- en diersoorten, die horen bij de duinen van Solleveld en Kapittelduinen. De nieuwe landschappelijke inrichting sluit naadloos aan op het Nationaal Park Hollandse Duinen. Het gebied wordt natuurrijk en groen en is toegankelijk voor bezoekers en bewoners. Bestaande en nieuwe flora en fauna krijgen hier alle ruimte. Word jij al nieuwsgierig?

image alt

De Nieuwe Duinvallei van Monster

De Solleveldduinen en het Sollebos zijn unieke natuurgebieden tussen Den Haag en Monster. Nergens vind je eikenbomen, heide en struikgewas, oude cultuurhistorische walletjes en akkertjes zo dicht bij de kust. In dit gebied aan de voet van de stad wordt ons drinkwater gewonnen. Elk seizoen word je verrast door unieke kleuren, het zon- en avondlicht, de rust en ruimte. Wandelaars zijn welkom om te komen genieten, al is het gebied beperkt toegankelijk. De vegetatie van de Solleveldduinen is inspiratie geweest voor het inrichten van De Nieuwe Duinvallei, tussen de strandopgang van Monster richting het Schelpenpad. Hiermee wordt een (voormalig) kassengebied grotendeels teruggegeven aan de natuur.

image alt

Oud duingebied keert terug

Het nieuwe duinlandschap komt langs de Rijnweg, bij de strandopgang Molenslag. Vroeger lag hier een strandwal. In de 19e eeuw werd het gebied gecultiveerd met de aanleg van de Slaperdijk en de komst van tuinbouw. De bestaande oude woeste duinvallei ging hiermee verloren. Nu wordt het gebied grotendeels hersteld. Circa twee hectare nieuwe natuur wordt aan het gebied toegevoegd. Het landschap wordt zo ingericht dat het een rust- en broedplek is voor talloze vogels. Ook is het een plaats waar planten, reptielen en amfibieën goed gedijen. En er is plek om te wonen en te verblijven. In De Nieuwe Duinvallei komen circa 130 twee-, drie- en vierlaagse woningen in 4 compacte woonclusters (beperkt aantal langs de Slaperdijk). De duinvallei krijgt een open structuur. Bezoekers en bewoners gaan met respect om met het nieuwe landschap. Het percentage natuur in De Nieuwe Duinvallei ligt 3 keer hoger dan gebruikelijk bij een gebiedsontwikkeling.

image alt

Recreëren

De Slaperdijk ('hondendijk') tussen de strandopgang van Monster en het Schelpenpad is populair. Hier kun je wandelen met zicht op het duingebied. Trouwe viervoeters genieten op deze plek dagelijks van een wandeling met hun baasjes door dit prachtige gebied. De Slaperdijk is de huidige grens tussen het duingebied en het oude kassengebied. De dijk blijft een plezierige locatie voor een heerlijke wandeling of om je hond uit te laten.

image alt

"Hier ontstaat een uniek stukje Westland"

Hans Lucas is als ecoloog al decennia betrokken bij de duingebieden rondom het Westland en Den Haag en kent duingebied Solleveld 'als z’n broekzak'. In opdracht van BPD Gebiedsontwikkeling is hij als ecoloog en adviseur betrokken bij de ontwikkeling van de voormalige kassenlocatie aan de Rijnweg. Met de vraag: Maak het gebied ecologisch gezien zo optimaal mogelijk waardoor woningbouw 1 op 1 samengaat met de natuur, ging Hans op pad. Met de adviezen van de ecoloog en het basisplan van de stedenbouwkundige is het ontwerp van een nieuw gebied ontstaan: De Nieuwe Duinvallei.

Bekijk het interview
Meer weten over onze kijk op het plan? Visie De Nieuwe Duinvallei
Meer informatie Bekijk de veel gestelde vragen