Planning De Nieuwe Duinvallei

De gemeente Westland stelt op dit moment het ontwerp bestemmingsplan op voor de 1e fase van De Nieuwe Duinvallei (start procedure Q3 2021). Naar verwachting wordt in 2025 gestart met de aanleg van De Nieuwe Duinvallei. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie over de planning van het nieuwe woongebied in Monster.

Vergunning omgevingsdienst verleend

Onderdeel van het bestemmingsplan was het onderzoek in het kader van stikstofberekening. Hierbij heeft de Omgevingsdienst Haaglanden geconcludeerd dat de bouw van de woningen geen belemmering vormt voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Op basis van de uitslag van dit onderzoek heeft de omgevingsdienst de aangevraagde vergunning inmiddels verleend. Naar verwachting wordt in 2025 gestart met de aanleg van De Nieuwe Duinvallei.

Benieuwd naar onze kijk op het plan? Visie De Nieuwe Duinvallei
Meer informatie? Bekijk de veel gestelde vragen