De locatie

De Nieuwe Duinvallei wordt gerealiseerd tussen de strandopgang Molenslag in Monster richting het Schelpenpad. De locatie vormt straks een natuurlijke buffer voor het ernaast gelegen kwetsbare duingebied Solleveld - Kapittelduinen, dat op basis van Europese en landelijke richtlijnen is aangewezen als een Natura-2000 gebied. De kassen langs de Rijnweg zijn de afgelopen jaren gesloopt. In de nieuwe plannen staat de natuur centraal. In 2009 heeft het gebied de bestemming uit te werken woongebied gekregen.

plangebied
Meer weten over onze kijk op het plan? Visie De Nieuwe Duinvallei
Bekijk de veel gestelde vragen Meer informatie