Wijken

Bewoners en bezoekers van De Nieuwe Duinvallei kiezen bewust voor dit unieke landschap. Wonen en verblijven gaan samen. Het duinlandschap, de aanwezige flora en fauna vormen de basis van het gebied. Hier woon je met respect voor plant en dier. De natuur geeft ruimte om te wonen en te ontstressen. Intieme woonclusters vormen op subtiele wijze onderdeel van het duinlandschap. De bewoners aan de Rijnweg genieten van vrij uitzicht met doorzichten naar de Slaperdijk. Wil je hier wonen dan kies je bewust voor deze plek.

image alt

Unieke locatie met diversiteit

'Duinvallei Watergat’ wordt getransformeerd naar een unieke duin- en woonvallei met uiteenlopende vegetatie en diersoorten. Er komen verschillende type eengezinswoningen voor meerdere doelgroepen.

  • De Nieuwe Duinvallei is circa vier hectare groot
  • In het duinlandschap komen vier woonclusters
  • Per wooncluster komen er circa 30 woningen
  • Bijna 50% van het gebied wordt duinlandschap dat wordt “teruggegeven aan de natuur”
  • Het duinlandschap geeft ruimte aan flora en fauna
  • Net als het achterliggende strand- en duingebied is het toegankelijk voor iedereen
  • Aan de zuid-, west- en noordzijde van het plangebied komt water

Benieuwd naar onze kijk op het plan? Visie De Nieuwe Duinvallei
Meer informatie? Bekijk de veel gestelde vragen