Geschiedenis

Het gebied van De Nieuwe Duinvallei is circa 5.000 jaar oud. Op deze plek aan de rand van het dorp Monster lagen eeuwen geleden strandwallen en een duinlandschap. Door de tijd is een deel van het gebied tussen strandopgang Molenslag en het Schelpenpad veranderd in ‘’cultuur’’. Sinds de 16e eeuw ontwikkelde het Westland zich als het tuingebied van Nederland. De ontwikkeling ging zo snel dat er in de 20e eeuw meer kassen nodig waren die meer richting de kust verschoven. Zo zijn ook de kassen langs de Rijnweg ontstaan. Historisch duinlandschap maakte plaats voor tuinbouwgrond.

De Nieuwe Duinvallei wordt gerealiseerd op het braakliggend terrein parallel aan de Rijnweg in Monster. In 2009 werd de bestemming van het gebied gewijzigd van glastuinbouw naar ‘’Uit te werken woongebied’’. Daarmee is ruimte ontstaan om een bijzonder (duin)landschap te creëren waar flora, fauna en wonen samen gaan.

Meer weten over onze kijk op het plan? Visie De Nieuwe Duinvallei
Meer informatie? Bekijk de veel gestelde vragen