Visie op De Nieuwe Duinvallei

De historische kenmerken en kwaliteiten van het aangrenzende duin- en natuurgebied vormen de basis voor de inrichting van De Nieuwe Duinvallei. Het oude duinlandschap wordt in ere hersteld. In het nieuwe plan is op een verantwoorde manier een woonmilieu gecreëerd. Samen met de stedenbouwkundige, een ecoloog en in overleg met de Stichting Duinbehoud is de afgelopen jaren gekeken hoe ‘’de genen’’ van dit unieke gebied kunnen worden teruggebracht. Het is een mooie taak om dit stuk land terug te geven aan de bewoners van Monster. Straks kun je op deze plek wonen en samen leven met de rugstreeppad, lepelaars, zilverreigers, scholeksters, kievieten en nog veel meer diersoorten. De Nieuwe Duinvallei is ontworpen met oog voor de vegetatie, het groen en de dieren. Bewoners, Stichting Duinbehoud, gemeente, provincie en Dunea hebben meegepraat over de invulling en optimalisering.

image alt

De ambities voor de ecologie van De Nieuwe Duinvallei:

 • Compact wonen met respect voor de natuur en ruimte voor het landschap
 • Een open structuur zorgt voor weidse doorzichten
 • De natuurlijke overloop van het duingebied en het achterland wordt weer hersteld
 • Kenmerkende levensgemeenschappen (flora en fauna) met hoge natuurwaarden komen weer tot leven
 • De herinrichting van het gebied zorgt dat de natuurlijke waterkringloop weer een kans krijgt
 • Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van aanwezige natuurkenmerken en -patronen
 • Er is ruimte voor (her)ontwikkeling van:
  • Vroongras landen
  • Droog duingrasland van het open duin
  • Droge duinheide
  • Duinbeken/duinrellen
  • Watergangen
  • Plas draszones en kwelzones

image alt

‘’Altijd een natuurgevoel in De Nieuwe Duinvallei"

Dat ‘’Duinvallei Watergat’’ tussen de Molenslag en het pompstation bijzonder is, daar is Judith de Koster het volledig mee eens. Als stedenbouwkundige en directeur van BSGV, Bureau voor Stedenbouw en Landschap uit Rotterdam heeft zij met haar team het DNA van het duinlandschap tussen Kijkduin en Monster weer teruggebracht in de nieuwe plannen voor dit unieke gebied.

Bekijk het interview met Judith
image alt

"Hier ontstaat een uniek stukje Westland"

Hans Lucas is als ecoloog al decennia betrokken bij de duingebieden rondom het Westland en Den Haag en kent duingebied Solleveld ‘’als z’n broekzak’’. In opdracht van BPD Gebiedsontwikkeling is hij als ecoloog en adviseur betrokken bij de ontwikkeling van de voormalige kassenlocatie aan de Rijnweg. Met de vraag: Maak het gebied ecologisch gezien zo optimaal mogelijk waardoor woningbouw één op één samengaat met de natuur, ging Hans op pad. Met de adviezen van de ecoloog en het basisplan van de stedenbouwkundige is het ontwerp van een nieuw gebied ontstaan: De Nieuwe Duinvallei.

Bekijk het interview met Hans
Benieuwd naar onze visie op het plan? Visie De Nieuwe Duinvallei
Meer informatie? Bekijk de veel gestelde vragen