Hier ontstaat een nieuw uniek stukje Westland

14 april '22

Hans Lucas is Ecoloog en Beleidsadviseur Natuurstrategie bij Dunea. Hij is al tientallen jaren betrokken bij de duingebieden in en rondom het Westland. De omgeving van Duingebied Solleveld kent hij als geen ander.

Hans Lucas: “Honderden jaren geleden waren de planten, grassen en de grondgesteldheid van De Nieuwe Duinvallei gelijk aan het naastgelegen Natura2000 gebied Solleveld. Door de eeuwen heen heeft de mens het gebied voor andere doeleinden zoals tuinbouw ingezet, waardoor een groot deel van de natuurkwaliteit van het gebied verloren is gegaan. Dat willen we graag in ere herstellen.”

image alt

Natuurherstel

Hans Lucas heeft onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid van de voormalige kassenlocatie. Daarbij kijkt hij onder andere naar de PH-waarde van het grondwater en naar de vegetatie. “Op het eerste gezicht zien die er misschien best natuurlijk uit. Alleen, de huidige bodemrond en vegetatie horen hier eigenlijk niet”, aldus de ecoloog. De bedoeling is dat het gebied ecologisch gezien weer onderdeel wordt van duingebied Solleveld, en dat het vanuit deze ecologie zo optimaal en robuust mogelijk wordt. “Dat realiseren we in vorm van natuurherstel waardoor de flora en fauna weer kunnen (her)leven.”

Vogels, amfibieën en insecten

Diverse diersoorten vinden straks weer hun weg weer naar dit gebied. Broedvogels, grote en kleine zoogdieren zoals kikkers, padden en libellensoorten kunnen hierdoor beter leven. “We herstellen de oude strandwal en de vochtige duinvalleien die hier van oudsher ooit hebben gelegen. Het duingebied van Monster wordt hiermee een paar hectare groter. Met deze nieuwe oorspronkelijke verbindingen, maken we als het ware een ‘snelweg’ voor de dieren langs de kuststrook.”

image alt

Natuur, mens en dier

Hans Lucas: “Ik zie op deze plek een parel voor het Westland ontstaan. Het is uniek wat hier gebeurt. Er is goed nagedacht over een bijzondere inpassing van woningbouw in de natuur. Van cultuurlandschap gaan we terug naar strandwal- en duinlandschap.” Natuur, mens en dier gaan prima samen in dit natuurrijke gebied. Binnen het plan is veel ruimte voor de natuur. De bebouwing zal vooral plaatsvinden aan de randen van De Nieuwe Duinvallei. Er zijn royale doorgezichten door het landschap richting de Slaperdijk en er wordt een natuurlijke verbinding gecreëerd met het bestaande landschap. “Ik verheug me nu al op het zien en beleven van het eindresultaat!”

Lees hier het hele interview
  Lees meer nieuws
  Lees het volledige interview