Plaatsen van paddenschermen in het gebied

4 oktober '22

Begin deze week zijn er paddenschermen geplaatst in het gebied van De Nieuwe Duinvallei. Om het oude kassengebied in ere te kunnen herstellen, zullen eventueel migrerende padden op een diervriendelijke manier gevangen en elders uitgezet worden.

image alt

Diervriendelijk

Er zijn tot nu toe geen beschermde padden waargenomen in het gebied, maar uit ecologisch onderzoek blijkt dat padden door het gebied kunnen trekken op zoek naar hoogwatervrije terreinen waar zij kunnen overwinteren. Ecoloog Hans Lucas vertelt: “Over een paar jaar vinden diverse diersoorten straks weer hun weg weer naar dit gebied. Broedvogels, grote en kleine zoogdieren zoals kikkers, padden en libellensoorten kunnen hier straks beter leven. We herstellen de oude strandwal en de vochtige duinvalleien die hier van oudsher ooit hebben gelegen. Het duingebied van Monster wordt hiermee een paar hectare groter. Met deze nieuwe oorspronkelijke verbindingen maken we als het ware een ‘snelweg’ voor de dieren langs de kuststrook.”

Hoe gaat dit in zijn werk?

Om te voorkomen dat migrerende padden aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden in het gebied worden er voorzorgsmaatregelen genomen. Het gebied van De Nieuwe Duinvallei wordt tijdens de wintermaanden afgeschermd met paddenwerende schermen en roosters. Een paddenscherm is een scherm dat een stukje in de grond staat met om de 15 meter een emmer die in de grond wordt gezet. Als een pad langs het scherm kruipt valt deze vanzelf in de emmer. Regelmatig worden de emmers leeggemaakt. De gevangen padden worden niet gedood, maar teruggezet in de duinen in het naastgelegen Natura2000 gebied.

  Lees meer nieuws
  Meer over het gebied