Procedure bestemmingsplan De Nieuwe Duinvallei gestart

22 oktober '21

De gemeente Westland heeft op 14 oktober jl. de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan De Nieuwe Duinvallei (Watergat Monster) opgestart. De reactietermijn loopt van vrijdag 22 oktober tot en met donderdag 2 december 2021.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Watergat Monster' maakt het wonen in een nieuw duinlandschap mogelijk. Grenzend aan de Solleveldduinen worden de duinen uitgebreid en een nieuw woonmilieu ingepast. Het woonmilieu heeft een uniek karakter waarbij er gewoond wordt in de duinen. De verschijningsvorm van de woningen, de materialisatie en de landschappelijke inpassing vormen één geheel. Het gaat om maximaal 130 nieuw op te richten woningen.

Het plangebied is gelegen aan de kern Monster en wordt begrensd door de Haagweg, Rijnweg, J. van Polanenstraat, Molenweg en door de Slaperdijk.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Westland.

Gemeente Westland