Uniek natuurherstel tussen de Hondendijk en Rijnweg

12 oktober '21

Door de eeuwen heen zijn de duingebieden van Monster flink veranderd. In de Middeleeuwen leefden bewoners van de akkerbouw en veeteelt. Later kwam de tuinbouw op gang. Door de groei van de Westlandse bevolking werden nieuwe woon- en werkgebieden gecreëerd, die nodig waren om te (over)leven. De locatie tussen de Hondendijk en Rijnweg is hier een voorbeeld van. Ook dit duingebied veranderde in cultuur en werd tuinbouwgebied.

image alt

'Ik zie op deze plek een parel voor het Westland ontstaan'

De duinen bij Monster zijn meer dan 5.000 jaar oud en kennen een enorme historie. Lang geleden was de locatie Duinvallei Watergat duingebied, net zo mooi als het aangrenzende natuurgebied Solleveld. Met de ontwikkeling van De Nieuwe Duinvallei komt er een geweldige kans het gebied weer natuurlijk te herstellen en krijgt Monster een duingebied terug. Een prettig leefgebied voor natuur, mens én dier!

Ecoloog Hans Lucas vertelt: 'Ik zie op deze plek een parel voor het Westland ontstaan. Het is uniek wat hier gebeurt. Dat je straks tussen strandopgang Molenslag en het pompstation kunt wonen in een nieuw aangelegd duingebied. Er is nagedacht over een bijzondere inpassing van woningbouw in de natuur. Van cultuurlandschap gaan we terug naar strandwal- en duinlandschap.'

  Alles over De Nieuwe Duinvallei
  Neem contact op